Duga Betakol Razređivač

535,00 din

Opis

DUGA BETAKOL RAZREĐIVAČ – koristi se za razređivanje Betakol boje za beton i čišćenje alata.