Duga Fasakril Razređivač

490,00 din

Opis

DUGA FASAKRIL RAZREĐIVAČ – koristi se za razređivanje Fasakril boje za fasade i čišćenje alata.